USB PCI-E CARD

MODEL : PCI-E (Mini PCI) USB 3.0 4 PORT CARD
STATUS : AVILABLEย WARRANTY : 6 MONTHS
3200.00 LKR
MODEL : 010S MINI PCI GPU RISER USB 3.0
STATUS : AVILABLEย WARRANTY : 6 MONTHS
3500.00 LKR
MODEL : MINI PCI USB 3.0 4 PORT USB EXTENDER CARD
STATUS : AVILABLE ย WARRANTY : 6 MONTHS
3000.00 LKR